February 16, 2019, 12:17:55 pm

Author Topic: Trash Topic 2017/2018  (Read 10413 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Milko

 • Crazy Man
 • *****
 • Posts: 1298
 • Country: cs
  • View Profile
  • Dark Negative Anti-Social
Re: Trash Topic 2017/2018
« Reply #75 on: December 12, 2017, 11:25:59 pm »
Funny Funny x 9 Pwnt Pwnt x 1 Optimistic Optimistic x 1 Artistic Artistic x 4 (list)
Agree Disagree Funny Winner Pwnt Informative Friendly Useful Optimistic Artistic Late Brain Donor


Niko

 • Vice War Staff
 • Crazy Man
 • *
 • *
 • Posts: 713
 • Country: cu
 • Que pasa puñetas!
  • View Profile
  • SS Clan
Re: Trash Topic 2017/2018
« Reply #76 on: December 13, 2017, 02:32:26 am »
Pasame la hierba milko
Agree Disagree Funny Winner Pwnt Informative Friendly Useful Optimistic Artistic Late Brain DonorPlaying since 2012 EA Admin, LW's Mod, UA Admin, MK CTF Mod, RTV Mod, Omega-DM Manager, VCCNR Head-Admin, OSK Simple DM Admin,VCDC 5,Vicewar 5,Vicewar 7,Vicewar 8.

EvilSpiriT

 • Vice Underdog
 • Crazy Man
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 466
 • Country: in
 • Vice On The Dogs
  • View Profile
Re: Trash Topic 2017/2018
« Reply #77 on: December 13, 2017, 02:40:38 am »

We knew you pee without a dick, thanks for sketching that and making this information public.

REGARDS MADDY
Funny Funny x 16 Pwnt Pwnt x 1 Optimistic Optimistic x 1 (list)
Agree Disagree Funny Winner Pwnt Informative Friendly Useful Optimistic Artistic Late Brain Donor


Dr.Shawn

 • Vice Underdog
 • Crazy Man
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 2294
 • Country: in
  • View Profile
Re: Trash Topic 2017/2018
« Reply #78 on: December 15, 2017, 04:21:23 pm »
Abhi bhi nahi a Raha maza....
Agree Agree x 2 Brain Donor Brain Donor x 3 (list)
Agree Disagree Funny Winner Pwnt Informative Friendly Useful Optimistic Artistic Late Brain Donor


Milko

 • Crazy Man
 • *****
 • Posts: 1298
 • Country: cs
  • View Profile
  • Dark Negative Anti-Social
Re: Trash Topic 2017/2018
« Reply #79 on: December 15, 2017, 07:24:38 pm »
Е како ми се свиђа кад могу да причам тује језике и нико ме не разуме. Сад да видимо ако ме Пакистанци, Индијанци и шта-год-ци разуме. Е сад, ви који сте користили гугл транзлејт, добро прочитајте следече:

Јебаћемо волф пек ко мале зечице, дали вам је то јасно?

Agree Agree x 1 Funny Funny x 3 (list)
Agree Disagree Funny Winner Pwnt Informative Friendly Useful Optimistic Artistic Late Brain Donor


FulToN_619

 • Vice War | Red
 • Crazy Man
 • *
 • Posts: 517
 • Country: pk
 • Give Respect Get Respect
  • View Profile
Re: Trash Topic 2017/2018
« Reply #80 on: December 15, 2017, 09:28:34 pm »
Е како ми се свиђа кад могу да причам тује језике и нико ме не разуме. Сад да видимо ако ме Пакистанци, Индијанци и шта-год-ци разуме. Е сад, ви који сте користили гугл транзлејт, добро прочитајте следече:

Јебаћемо волф пек ко мале зечице, дали вам је то јасно?


TRANSLATED

How I like when I can speak foreign languages ​​and nobody understands me. Now let's see if the Pakistani, the Indians and the people understand me. Now, you who used the google translate, read the following carefully:

We'll eat a wolf bun with little buns, is that clear to you?
Funny Funny x 1 Winner Winner x 2 (list)
Agree Disagree Funny Winner Pwnt Informative Friendly Useful Optimistic Artistic Late Brain Donor


Milko

 • Crazy Man
 • *****
 • Posts: 1298
 • Country: cs
  • View Profile
  • Dark Negative Anti-Social
Re: Trash Topic 2017/2018
« Reply #81 on: December 15, 2017, 10:54:15 pm »
lmao
Agree Disagree Funny Winner Pwnt Informative Friendly Useful Optimistic Artistic Late Brain Donor


PunkNoodle

 • Vice Underdog
 • Crazy Man
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 518
 • Country: jp
 • Away
  • View Profile
Re: Trash Topic 2017/2018
« Reply #82 on: December 15, 2017, 11:32:23 pm »
We'll eat a wolf bun with little buns, is that clear to you?
hmmm buns...
Agree Agree x 1 Funny Funny x 2 (list)
Agree Disagree Funny Winner Pwnt Informative Friendly Useful Optimistic Artistic Late Brain Donor


Milko

 • Crazy Man
 • *****
 • Posts: 1298
 • Country: cs
  • View Profile
  • Dark Negative Anti-Social
Re: Trash Topic 2017/2018
« Reply #83 on: December 16, 2017, 12:22:27 am »
the last line is a complete fail and whoever created google translate should kill themself
Agree Agree x 1 (list)
Agree Disagree Funny Winner Pwnt Informative Friendly Useful Optimistic Artistic Late Brain Donor


ferrari32

 • Vice Underdog
 • Crazy Man
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 3210
 • Country: hr
  • View Profile
Re: Trash Topic 2017/2018
« Reply #84 on: December 16, 2017, 07:22:12 am »
Stari ti pakistanac

Agree Agree x 1 (list)
Agree Disagree Funny Winner Pwnt Informative Friendly Useful Optimistic Artistic Late Brain Donor


-Proud member of VU since August 18 2011, SvM server Admin, Vice Legends server Admin, Playing VCMP for way too long to remember

QarZ

 • Crazy Man
 • *****
 • Posts: 439
 • Country: pk
 • you won't be able to think about anyone other than
  • View Profile
Re: Trash Topic 2017/2018
« Reply #85 on: December 16, 2017, 10:46:39 am »
Е како ми се свиђа кад могу да причам тује језике и нико ме не разуме. Сад да видимо ако ме Пакистанци, Индијанци и шта-год-ци разуме. Е сад, ви који сте користили гугл транзлејт, добро прочитајте следече:

Јебаћемо волф пек ко мале зечице, дали вам је то јасно?
我什么时候可以说外语,但是没有人能理解我。现在让我们看看巴基斯坦人,印度人和人民是否了解我。现在,你使用谷歌翻译,仔细阅读以下内容:

我们会吃一个小包子的狼包,这对你很清楚吗?
Wǒ shénme shíhòu kěyǐ shuō wàiyǔ, dànshì méiyǒu rén néng lǐjiě wǒ. Xiànzài ràng wǒmen kàn kàn bājīsītǎn rén, yìn duó rén hé rénmín shìfǒu liǎojiě wǒ. Xiànzài, nǐ shǐyòng gǔgē fānyì, zǐxì yuèdú yǐxià nèiróng:

Wǒmen huì chī yīgè xiǎo bāozi de láng bāo, zhè duì nǐ hěn qīngchǔ ma?


米尔科创作
« Last Edit: December 16, 2017, 10:48:28 am by QarZ »
Funny Funny x 1 Brain Donor Brain Donor x 1 (list)
Agree Disagree Funny Winner Pwnt Informative Friendly Useful Optimistic Artistic Late Brain Donor

Where is the Stupid FLAG

FulToN_619

 • Vice War | Red
 • Crazy Man
 • *
 • Posts: 517
 • Country: pk
 • Give Respect Get Respect
  • View Profile
Re: Trash Topic 2017/2018
« Reply #86 on: December 16, 2017, 02:47:46 pm »
Е како ми се свиђа кад могу да причам тује језике и нико ме не разуме. Сад да видимо ако ме Пакистанци, Индијанци и шта-год-ци разуме. Е сад, ви који сте користили гугл транзлејт, добро прочитајте следече:

Јебаћемо волф пек ко мале зечице, дали вам је то јасно?
我什么时候可以说外语,但是没有人能理解我。现在让我们看看巴基斯坦人,印度人和人民是否了解我。现在,你使用谷歌翻译,仔细阅读以下内容:

我们会吃一个小包子的狼包,这对你很清楚吗?
Wǒ shénme shíhòu kěyǐ shuō wàiyǔ, dànshì méiyǒu rén néng lǐjiě wǒ. Xiànzài ràng wǒmen kàn kàn bājīsītǎn rén, yìn duó rén hé rénmín shìfǒu liǎojiě wǒ. Xiànzài, nǐ shǐyòng gǔgē fānyì, zǐxì yuèdú yǐxià nèiróng:

Wǒmen huì chī yīgè xiǎo bāozi de láng bāo, zhè duì nǐ hěn qīngchǔ ma?


米尔科创作
Pwnt Pwnt x 1 Useful Useful x 1 (list)
Agree Disagree Funny Winner Pwnt Informative Friendly Useful Optimistic Artistic Late Brain Donor


XGamer

 • Crazy Man
 • *****
 • Posts: 1635
 • Country: jo
  • View Profile
Re: Trash Topic 2017/2018
« Reply #87 on: December 16, 2017, 07:03:28 pm »
Funny Funny x 5 Useful Useful x 1 (list)
Agree Disagree Funny Winner Pwnt Informative Friendly Useful Optimistic Artistic Late Brain Donor
Playing VC:MP since September 2008.

ZUBI

 • Vice War Staff
 • Crazy Man
 • *
 • Posts: 552
 • Country: pk
  • View Profile
Re: Trash Topic 2017/2018
« Reply #88 on: December 17, 2017, 01:30:30 pm »
Agree Disagree Funny Winner Pwnt Informative Friendly Useful Optimistic Artistic Late Brain Donor

Credits : Berkley/Gohan


BeY3K^

 • Vice War | Blue
 • Fanatic
 • *
 • Posts: 265
 • Country: pk
 • Assassination is My Life. :)
  • View Profile
Re: Trash Topic 2017/2018
« Reply #89 on: December 17, 2017, 04:38:56 pm »
O0 O0 O0 O0 fuck off!
Brain Donor Brain Donor x 2 (list)
Agree Disagree Funny Winner Pwnt Informative Friendly Useful Optimistic Artistic Late Brain Donor